page view image

Øyafest 2022

Arrangementsinformasjon
event image

Øyafest er heile Bjørnafjorden sin nye festival, og me forvandlar idrettsplassen i Søre Øyane om til Sundøy Arena for anledningen. 

Me har som mål å begeistra eit publikum i alle aldrar og vil syta for eit variert program med både lokale artistar og større band.

På dagtid vert det ulike aktivitetar for heile familien, og på kvelden kjører me konsertar.

To band er allereie klare, Vestlandsfanden og Gunslingers kjem til Øyafest 2022!
Billett kjøpt på Ticketco gjeld for fredagskvelden på Sundøy Arena. NB: Det vert både filma og fotografert på Øyafest sine arrangement.

øyafest
fest
musikk
konsert
øyane
lepsøy
bjørnafjorden
kultur
bergen
os
sundøyarena
sundøy
vestlandsfanden
gunslingers

Restriksjoner

Det er 18 års aldersgrensa på kveldsarrangementet på Sundøy Arena den 5. August.
Hugs gyldig legitimasjon for kontroll i inngong og på alle skjenkestader.

Ansvarsfraskrivelse

Programendringar kan hende. Kansellering av artistar/band og påfølgande programendringar vil
ikkje medføre rett til refusjon av billetten. Refusjon vert gjeven berre ved avlysning av heile arrangementet.
Retten til å krevje arrangøren for refusjon bortfell dersom arrangementet heilt eller delvis rammast av ein Force Majeure situasjon før eller under arrangementet (med Force Majeure menes årsaker som er utenfor Øyafest sin kontroll som arrangøren eller rimeligvis ikkje kunne tatt i betraktning eller å unngå eller overvinne følgene av, eksempelvis, og ikkje uttømmande: krig, opptøyer, terrorisme, større sjuktdomsutbrudd, brann, flom, streik, vær, nasjonale sikkerhetspålegg eller instrukser fra nasjonale eller lokale myndigheter.

Hovudsponsor
Hovudsponsor
Hovudsponsor
Hovudsponsor